Medlemmar

Körmedlemmar

Cikadas dirigent och konstnärliga ledare: Ingela LindeAktiva medlemmar i Cikada hösten 2022:

1:a Sopraner

2:a Sopraner

1:a Altar

2:a Altar

Saska Björck

Maria Arfwedson

Margareta Arnell

Åsa Blomberg

Märta Gross Hulth

Hanna Björck

Jane Eriksson

Turid Carlsson

Maja Jonson

Johanna Boestad

Anna Jonson

Lena Kjellén

Elina Jorild

Agnes Fahlström

Tina Lövrander

Ehline Larsson

Kristina Kiviniemi

Katarina Garpenstrand

Anita Marteleur

Kristin Larsson

Annette Roos

Vera Lind

Lovisa Stenbäck

Anna Lindroos Palmblad

Julia Ternhag

Tina Öberg


Elisabeth Långström

Åsa WalderikMeta Schmidt

Cikada för många år sedan... många av oss är kvar!