Medlemmar

Körmedlemmar

Cikadas dirigent och konstnärliga ledare: Ingela LindeAktiva medlemmar i Cikada hösten 2021:

1:a Sopraner

2:a Sopraner

1:a Altar

2:a Altar

Märta Gross Hulth

Maria Arfwedson

Margareta Arnell

Åsa Blomberg

Maja Jonson

Hanna Björck

Jane Eriksson

Turid Carlsson

Elina Jorild

Agnes Fahlström

Anna Jonson

Lena Kjellén

Kristina Kiviniemi

Katarina Garpenstrand

Johanna Lagnebjörk

Kristin Larsson

Annette Roos

Eva Lindberg

Tina Lövrander

Anna Lindroos Palmblad

Julia Ternhag

Tina Öberg

Anita Marteleur

Elisabeth Långström

Åsa WalderikMeta Schmidt